Leave Your Message
Poslama garşy we ýeňil FRP gönüburçly turbalar

FRP gönüburçly turba

Poslama garşy we ýeňil FRP gönüburçly turbalar

FRP inedördül turba (FRP gönüburçly turba), içerde we daşarda birmeňzeş reňkli köp reňkli FRP profilleriniň biridir we reňk islegine görä saýlanyp bilner. Reňk önümçilik meýdançasynyň daşky gurşawyny gowulandyrmak üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Güýçli dizaýna eýe we hakyky zerurlyklara görä dürli ululykdaky süýümli aýna inedördül turbalary dizaýn edip biler. Onuň çeýe we amatly dizaýny ony köp ugurlarda giňden ulanýar.

  Önümiň parametri
  FRP / GRP gönüburçly turba-poslama we garramaga garşy FRP / GRP gurluş tertibi.

  FRP / GRP gönüburçly turba, ýokary güýçli aýna süýümli hereket we matrisa hökmünde termosetting rezin bilen berkidilen aýna süýümli demir plastmassa birleşýän materialdyr. Olarda ýokary güýç, ýeňil agram we poslama garşylyk ýaly köp aýratynlyk bar. Gurluş goldawlary we merdiwanlar üçin giňden ulanylýar.

  Dürli gönüburçly turbalar bilen üpjün edip bileris, jikme-jik maglumat üçin aşakdaky diagramma serediň. Specialörite aýratynlyklar talaplaryňyza görä düzülip bilner.

  Guty Seriýa belgisi A. t NOOK.
    FRP gönüburçly turba ölçegi 1 180 15 F-0857
  2 101.6 9.52 F-0656
  3 101.6 6.35 F-0051
  4 101.6 6 F-0051-6
  5 100 10 F-0627
  6 90.6 4.3 F-0463
  7 90 6 F-0407
  8 88.9 6.35 F-0654
  9 88.5 12.5 F-0623
  10 88.5 6.15 F-0047
  11 88.5 3.1 F-0519
  12 82 6.35 F-0415
  13 82 6 F-0415-6.0
  14 80 3.5 F-0621
  15 80 12 F-0546
  16 76.2 9.52 F-0655
  17 76.2 6.35 F-0046
  18 76.2 4 F-0508
  19 75 6 F-0045
  20 68 5 F-0748
  ýigrimi bir 64.5 3 F-0054
  ýigrimi iki 63.2 5.9 F-0053
  ýigrimi üç 62.6 5.7 F-0437
  ýigrimi dört 60 4.5 F-0052
  25 60 2.5 F-0622
  26 60 4.25 F-0052-4.25
  27 60 4 F-0783
  28 58.2 3 F-0055
  29 50.8 6.35 F-0041-6.35
  30 50.8 5 F-0516
  31 50.8 4 F-0041-4
  32 50.8 3.2 F-0041-3.2
  33 50 4 F-0682-4
  34 50 3.6 F-0682-3.6
  35 50 5 F-0682
  36 45.96 5.52 F-0826
  37 44 6 F-0040
  38 44 3 F-0520
  39 40 4 F-0771
  40 40 3 F-0785
  41 38.1 3.18 F-0632
  42 38 5 F-0049
  43 38 3.2 F-0048
  44 38 2 F-0509
  45 33.5 2 F-0786
  46 33.2 4 F-0268
  47 32 3 F-0791
  48 32 2 F-0791-2.0
  49 30 3 F-0056-3.0
  50 30 2 F-0056
  51 25 3 F-0039
  52 25 2 F-0737
  Göni turba Seriýa belgisi A. B. t1 / t2 NOOK.
    FRP gönüburçly turba ölçegi1ofd 1 800 300 3.5 / 10 J-0846
  2 190.5 45.212 2.46 J-0711
  3 160 60 3.5 J-0512
  4 152.4 101.6 9.5 / 9.5 J-0071
  5 140 60 7 J-0858
  6 130 60 3.5 J-0513
  7 120 90 10 J-0692
  8 120 60 7/7 J-0483
  9 101.6 50.8 3.125 / 6.35 J-0070
  10 101.6 50.8 5/5 J-0070
  11 101.6 50.8 8.05 / 8.55 J-0062
  12 100 50 4 J-0799
  13 95.5 45.5 4 J-0069
  14 90 40 4/7 J-0068
  15 75 (75.9) 35 (35.3) 3.5 / 5 (3.5 / 5.7) J-0073
  16 75 35 4.7 / 7.1 J-0532
  17 65.5 30 4/5 J-0065
  18 63.5 37 3.5 / 3.5 J-0066
  19 60 36 2/2 J-0608
  20 60 20 2 J-0753
  ýigrimi bir 50.8 40.64 2.28 J-0712
  ýigrimi iki 50.8 30 3 / 6.35 J-0072
  ýigrimi üç 50 30 3 J-0800
  ýigrimi dört 50 25 3/3 J-0368
  25 48 31 4/4 J-0261
  26 40 30 2.5 J-0784
  27 38 15 3/3 J-0263
  28 38 23.8 5/5 J-0074
  29 37 20 2.5 / 2.5 J-0333
  30 27.7 13.6 3/3 J-0064
  31 ýigrimi iki 20 3/3 J-0511
  32 19 16 2 J-0856
  33 18.16 10.8 2.286 / 2.286 J-0063
  34 95 68 6/6 J-0412
  35 120 60 3 J-0451
  36 190 90 4 J-0450
  37 210 110 4 J-0449
  38 80 40 4 J-0618
  39 25 16 2 J-0763
  40 19 16 2 J-0808

  Haryt çyzgysy
  FRP gönüburçly Tube01a97
  FRP gönüburçly Tube02ob4
  FRP gönüburçly Tube034fm
  FRP gönüburçly Tube04x4k

  Aýratynlyklary
  Poslama garşy. Kislotalara, aşgarlara, organiki erginlere, duzlara we beýleki gaz we suwuk garyndylara çydamly pos ýok. Poslamanyň öňüni almak pudagynda ajaýyp artykmaçlyklar.
  Garrylyga garşy Adaty açyk iş şertlerinde 20 ýyldan gowrak täsirli hyzmat möhleti bar.
  Lighteňil agram.
  Powerokary güýç.
  Saklamak aňsat.
  Ölçeg taýdan durnukly.
  Ajaýyp elektromagnit öndürijiligi.
  Geçiriji däl.
  Klassiki programmalar
  Izolýasiýa merdiwanlary
  Tutuşlyklar.
  Çitler.